Japanese XI-'08
2008
stoneware
4x212x12"
Sail
2008
stoneware
7x20x1"
Sail
2008
stoneware
7x20x1"
X-'08-Island
2008
Stoneware
13 12x7 12 x1 18"
X-'08-Island
2008
Stoneware
13 12x7 12 x1 18

Previous | Next

Images 11 - 15 of 89